CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG, VẬN CHUYỂN - UTC Shop

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG, VẬN CHUYỂN

Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng của Utcshop.vn  hoặc chọn địa điểm và phương thức vận chuyển để chúng tôi Giao hàng cho quý khách

Đối với hình thức chuyển khoản, quý khách vui lòng chuyển trước giá trị đơn đặt hàng cho Utcshop.vn

Utcshop.vn ngay lập tức xác nhận thông tin và chuyển hàng cho khách!

-Trách nhiệm của bên giao hàng (cung cấp dịch vụ Logistic): chịu trách nhiệm về thời gian giao hàng, tình trạng hàng hóa đảm bảo khi đến tay khách hàng. Trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của bên giao hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu bồi thường theo giá trị sản phẩm. Utcshop.vn  sẽ không chịu trách nhiệm do lỗi phát sinh chủ quan của bên giao hàng, trường hợp bất khả kháng chúng tôi sẽ hỗ trợ 50% tổn thất.

-Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, Utcshop.vn  sẽ liên hệ, thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

MENU
DEMO