0

Tra cứu thông tin bảo hành sửa chữa

Kiểm tra bảo hành

Tên sản phẩm IMEI Thời gian bảo hành Ngày hết hạn
IMEI không phù hợp

1) CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI HÀNG MỚI

- Bảo hành 1 đổi 1 miễn phí theo hạn bảo hành trên phiếu bảo hành hoặc check imei / seri trên trang bảo hành điện tử của UTC Shop

 

2) CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI HÀNG LIKENEW

- Bảo hành 8 tháng 1 đổi 1 miễn phí theo hạn bảo hành trên phiếu bảo hành hoặc check imei / seri trên trang bảo hành điện tử của UTC Shop

 

Note : utcshop hỗ trợ bảo hành trọn đời với chi phí ưu đãi nhất dành cho khách hàng mua sản phẩm do UTC Shop bán ra